Partners

VITO

VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) is een onafhankelijke internationale onderzoeks- en technologieorganisatie (RTO) gevestigd in Vlaanderen (België). VITO richt haar onderzoeksagenda op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en versnelt de transitie naar een duurzame wereld via beleidsondersteuning en het versterken van het Vlaams economisch weefsel. Eén van de centrale thema’s is gezondheid, waarbij innovaties worden gecreëerd die een preventieve en betaalbare gezondheidszorg mogelijk maken.

Het internationaal aanvaarde inzicht dat er behoefte is aan een meer gepersonaliseerde, preventieve en participatieve aanpak binnen gezondheid betekent een overgang naar een meer data-gedreven ecosysteem met nood aan een correcte toegang tot longitudinale en veelzijdige persoonlijke data. Sinds 2017 is VITO daarom actief op zoek naar concepten om dit via burgerparticipatie vorm te geven op een manier waarbij wetgeving, ethiek, privacy, R&D en economische groei hand in hand gaan.

imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, opgericht in 1984 in Leuven (België), als een onafhankelijke non-profit organisatie. Imec maximaliseert maatschappelijke en economische impact door het creëren van slimme duurzame oplossingen die de levenskwaliteit verbeteren.

De EDiT ("Enabling Digital Transformation") afdeling van imec gebruikt digitale technologie om lokale, maatschappelijke en economische impact te realiseren. We ondersteunen de publieke en private sector door op zoek te gaan naar technologische en datagedreven benaderingen van complexe problemen in de toepassingsdomeinen steden, mobiliteit & logistiek en volksgezondheid.

Complexe problemen of wicked problems hebben met elkaar gemeen dat ze niet door individuele organisaties kunnen worden aangepakt. De publieke sector speelt een belangrijke rol om deze problemen aan te pakken, omdat er onvoldoende marktwerking is. Samenwerking met verschillende overheden, onderzoekscentra, bedrijven en maatschappelijke organisaties is nodig om belangrijke innovaties mogelijk te maken en het voortouw te nemen bij investeringen om zo tot doorbraken te komen.

In dit quadruple helix ecosysteem treedt EDiT op als neutrale technologiepartner in een bredere, interdisciplinaire aanpak die verder gaat dan technologie.

flanders.healthTech

Flanders.healthTech kan bogen op een jarenlange ervaring met clusterwerking van de drie op technologie gerichte brancheverenigingen en oprichtende partners: flanders.bio, DSP Valley en MedTech flanders. Samen vertegenwoordigen zij een groot netwerk van bedrijven en onderzoekscentra die actief zijn op het gebied van zowel de gezondheidstechnologie als de sleuteltechnologieën micro/nanoelektronica, digitale wetenschappen, medische apparatuur en biotechnologie.

Vanuit de intense samenwerking tussen de oprichtende leden kan flanders.healthTech een sterke ervaring aanbieden aangaande het organiseren van allerhande diensten en activiteiten rond communicatie, disseminatie en matchmaking. Hierdoor is flanders.healthTech de ideale partner om de juiste industriële partners te bereiken die op basis van de kennis beschikbaar gemaakt binnen dit COOCK project interessante bedrijfscases kunnen ontwikkelen.