Partners

VITO

VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) is een onafhankelijke internationale onderzoeks- en technologieorganisatie (RTO) gevestigd in Vlaanderen (België). VITO richt haar onderzoeksagenda op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en versnelt de transitie naar een duurzame wereld via beleidsondersteuning en het versterken van het Vlaams economisch weefsel. Eén van de centrale thema’s is gezondheid, waarbij innovaties worden gecreëerd die een preventieve en betaalbare gezondheidszorg mogelijk maken.

Het internationaal aanvaarde inzicht dat er behoefte is aan een meer gepersonaliseerde, preventieve en participatieve aanpak binnen gezondheid betekent een overgang naar een meer data-gedreven ecosysteem met nood aan een correcte toegang tot longitudinale en veelzijdige persoonlijke data. Sinds 2017 is VITO daarom actief op zoek naar concepten om dit via burgerparticipatie vorm te geven op een manier waarbij wetgeving, ethiek, privacy, R&D en economische groei hand in hand gaan.

imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, opgericht in 1984 in Leuven (België), als een onafhankelijke non-profit organisatie. Imec maximaliseert maatschappelijke en economische impact door het creëren van slimme duurzame oplossingen die de levenskwaliteit verbeteren.

Met behulp van digitale technologie wil imec lokale, maatschappelijke en economische impact realiseren. We ondersteunen de publieke en private sector door op zoek te gaan naar technologische en datagedreven benaderingen van complexe problemen in de toepassingsdomeinen steden, mobiliteit & logistiek en volksgezondheid.

Complexe problemen of wicked problems hebben met elkaar gemeen dat ze niet door individuele organisaties kunnen worden aangepakt. De publieke sector speelt een belangrijke rol om deze problemen aan te pakken, omdat er onvoldoende marktwerking is. Samenwerking met verschillende overheden, onderzoekscentra, bedrijven en maatschappelijke organisaties is nodig om belangrijke innovaties mogelijk te maken en het voortouw te nemen bij investeringen om zo tot doorbraken te komen.

MEDVIA

MEDVIA is een door de industrie gestuurd netwerk dat innovaties in de gezondheidszorg stimuleert. MEDVIA werd opgericht als een publiek-private samenwerking met de Vlaamse overheid en faciliteert en ondersteunt samenwerkingen tussen gezondheidstechnologiebedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten, ziekenhuizen en patiëntenbelangenverenigingen. Al onze leden zetten zich in om samen innovatie voor een betere gezondheid te ondersteunen op het kruispunt van biotechnologie, biowetenschappen en digitale technologie.

Vanuit de intense samenwerking tussen de leden kan MEDVIA een sterke ervaring aanbieden aangaande het organiseren van allerhande diensten en activiteiten rond communicatie, disseminatie en matchmaking. Hierdoor is MEDVIA de ideale partner om de juiste industriële partners te bereiken die op basis van de kennis beschikbaar gemaakt binnen dit COOCK project interessante bedrijfscases kunnen ontwikkelen.

VLAIO

Het COOCK SAVE DATA project krijgt financiële steun van VLAIO (ref. HBC.2021.0558)